ISO – BILDSENSOR

ISO är värdet som anger hur ljuskänslig bildsensorn är. Ett lågt värde, t.ex 100 ISO kräver mer ljus för att bilden ska bli rätt exponerad, som det kan vara en solig sommardag. Ett högt värde t.ex 800 ISO kan behövas när du fotograferar inomhus eller när du vill använda snabba slutartider och små bländaröppningar.

Men varför ställer man inte in kameran på t.ex 12800 ISO hela tiden?
Dels skulle det inte fungera en solig sommardag då bilden sannolikt skulle bli för ljus. Men framförallt så har ett högt ISO-värde ett pris och det är brus (grynig bild). För varje steg man höjer ISO-värdet ökar bildens brus. Vanligtvis märks det inte förrän man är uppe i 800-1600 ISO, ju högre värde desto mer syns det. Avancerade (dyra, proffsiga) kameror klarar högre värden innan brus börjar synas.

De flesta kamerorna har brusfilter som kan hjälpa till att minska bruset. Man kan även får bort visst brus i PhotoShop och LightRoom.

ISO-VÄRDEN

ISO-skalan börjar vanligtvis på 100 eller 200 ISO, sen följer i hela steg:
400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600. Vissa specialkameror kan ha långt mycket högre ISO-värde. I kamerans meny kan man ange om man vill ha ISO-skalan i hela steg, som ovan eller ½ -steg eller ⅓ -steg.

ISO – Internationella standardiseringsorganisationen, är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner som arbetar med industriell och kommersiell standardisering. ISO startade verksamheten den 23 februari 1947.