SLUTARTID

Slutartiden anger hur länge slutaren är öppen för att belysa bildsensorn (gäller kameror som har mekanisk ridåslutare) eller hur länge bildsensorn är aktiverad för att ta emot ljus (gäller kameror med elektronisk slutare). Olika kameror har olika prestanda men mellan 1/8000-dels sekund och ofta upp till 30 sekunder förekommer.

Fördelar med elektronisk slutare är att den tar bilden ljudlöst (mekanisk slutare låter), bra t.ex vid bröllop. Mekanisk slutare kan orsaka små vibrationer som i sin tur kan leda till oskarpa bilder t.ex vid långa slutartider. Elektronisk slutare kan ofta ta snabbare bildserier och använda kortare slutartider än mekanisk. 

Med slutartiden anger du hur mycket ljus bildsensorn ska få, du påverkar även rörelsoskärpan. En lång slutartid >1/15sek. när du fotograferar människor som går förbi gör att dom blir suddiga, man ser att dom rör sig.
En kort slutartid <1/1000sek när du fotograferar någon som hoppar upp i luften får det att se ut som att personen hänger i luften.

SLUTARTIDER

En vanlig standardskala kan se ut så här:

 • 1/1000 s
 • 1/500 s
 • 1/250 s
 • 1/125 s
 • 1/60 s
 • 1/30 s
 • 1/15 s
 • 1/8 s
 • 1/4 s
 • 1/2 s
 • 1 s
 • B — håll slutaren öppen så länge avtryckaren hålls ner.
 • T — håll slutaren öppen tills avtryckaren trycks ner igen.

För varje ändrat steg halverar eller fördubblar man ljusmängden som når bildsensorn. Ställer man in värdet elektroniskt i menyn brukar det finnas både ½-steg och ⅓-steg mellan dessa värden för att man ska kunna finjustera.